1395/06/09 انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر برگزار شد؛

چمران بازهم رئیس ماند

چمران با 16 رای موافق و 14 رای مخالف و یک رای ممتنع رئیس ماند.

چمران بازهم رئیس ماند

به گزارش پیام ساختمان،مهدی چمران با کسب 16 رای ریاست شورای شهر را در یکسال باقی مانده عهده دار خواهد بود.احمد مسجد جامعی دیگر کاندیدای ریاست با کسب 14 راینتوانست بر کرسی ریاست شورای شهر تکیه بزند.طلایی نائب رئیس شدمرتضی طلایی با کسب 17 رای بعنوان نائب رئیس شورای شهر برگزیده شد. حکیمی پور دیگر کاندیدای نایب رییسی با کسب 13 رای نتوانست نایب رئیسی را به خود اختصاص دهد.ابوالفضل قناعتی و محسن پیرهادی به عنوان منشی های شورای شهر تهران انتخاب شدند ورضا تقی پور سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران شد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه