هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > معماری و دکوراسیون 1395/06/06

دویست و شصت و هشتمین شماره نشریه پیام ساختمان با ضمیمه معماریمنتشر شد


دویست و شصت و هشتمین شماره نشریه پیام ساختمان با ضمیمه معماریمنتشر شد

در این شماره در ضمیمه معماری می خوانید: پدر مدرنیسم در معماریقابلیت‌های معمارانهبرج کج در جنوب ایرانمعماری اروپای شرقیبرازیلیا، مرکز میراث جهانیچند فن آوری سبز مدرن

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه