1395/06/06

دویست و شصت و هشتمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

دویست و شصت و هشتمین شماره نشریه پیام ساختمان با ضمیمه های معماری و بازار منتشر شد.

دویست و شصت و هشتمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

در این شماره می خوانید: عقب نشینی دولت از بازار مسکنشکاف میان نوآوران و صنعتگران ساختمانی پر می شود؟تولید انبوه راه‌حل معضل مسکن پیگیری مسکن قسطی از طریق دفاتر اسناد رسمی افزایش معاملات، فروش قسطی مسکن را کند کردتاثیر درآمدهای نفتی بر بازار مسکناز فوت نوجوان تا نامگذاری پارک وی به نام مصدقآمار‌هایی برای ایجاد جو روانی فعلا اوراق مسکن نخرید شهرداری زمین بدهد، ما می سازیم

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه