هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

1393/03/21

مجري ساختمان مسئول است

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز در نامه‌ای مسوولیت صحت و پاسخگویی در خصوص کلیه مراحل اجرایی ساختمان را متوجه مجریان دانسته است.


مجري ساختمان مسئول است

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، پیرو مذاکرات و مکاتبات سازمان نظام مهندسی البرز با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص قراردادهای مجریان ذیصلاح و مسوولیت‌های آنان، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در نامه‌ای با اشاره به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و مواد آن مجری ذیصلاح را نماینده فنی مالک ساختمان دانسته و پاسخگویی در خصوص کلیه مراحل اجرایی کار به مهندس ناظر و دیگر مراجع ذیصلاح را از وظایف مجری برشمرده است. در این نامه ضمن اشاره به مواد 2-4-2 و 2-4-4 نظامات اداری مقررات ملی ساختمان (مبحث دوم) تاکید شده است که مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان و رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسایل زیست‌محیطی بر عهده مجری می‌باشد. علی ایمانی، رعایت مقررات ملی ساختمان از جمله مبحث دوم را در بررسی حوادث ناشی از کار نافذ دانسته و حضور مستمر مجریان ذیصلاح در محل پروژه و نظارت بر نحوه انجام کار را نیز از وظایف مجریان و یک الزام قانونی شمرده است. به گفته مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، بر اساس قرارداد شرایط خصوصی، صاحب کار متعهد شده است که هزینه‌های مربوط به حراست، حفاظتو ایمنی را در طول عملیات اجرایی و بر اساس زمان‌بندی سازنده ذیصلاح طرف قرارداد پرداخت نماید.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه