1395/05/26

دویست و شصت و ششمین نشریه پیام ساختمان منتشر شد.

دویست و شصت و ششمین نشریه پیام ساختمان منتشر شد.

دویست و شصت و ششمین نشریه پیام ساختمان با ضمیمه معماری منتشر شد.در این شماره می‌خوانید:- معضلات نشست زمین در تهران- افزایش برج سازی در دوره رکود- نوسانات ارز و بازار مسکن- مناطقی که از 7 دولت آزادند- سبقت مسکن از سکه و ارز- زیباترین سالنهای سینما در دنیا

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه