هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > ساخت و ساز 1395/05/26

تحول در بخش ساخت‌وساز و مسکن

اتاق تعاون آماده ایجاد تحول در بخش ساخت‌وساز و مسکن در سطح کشور است.


تحول در بخش ساخت‌وساز و مسکن

به گزارش پیام ساختمان، طی میز گردی متشکل از محمد تنگستانی، معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران، وفایی یگانه، مدیرکل امور مجلس اتاق تعاون ایران و یزدان امیدی، روابط امور مجلس اتاق تعاون ایران برنامه‌های آتی اتاق تعاون در توسعه صنعت ساخت‌وساز و مسکن در ستاد خبری نشریه پیام ساختمان در شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان موردبحث قرار گرفت که جزئیات آن را می‌خوانید:جنس کار تصدی‌گری استمعاون مجلسی اتاق تعاون گفت: در لایحه برنامه ششم دولت، هیچ ردپایی از اتاق تعاون و اتاق اصناف نبود و همین موضوع باعث شد پی گیری اتاق تعاون جدی‌تر شده، تلاش کنیم دو، سه بند و ماده‌قانونی را در بحث سهم پولی و بازار سرمایه اتاق تعاون، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، تسهیلات وجوه دانشگاهی در بخش‌های صنعت ساختمان و صنایع دیگر را با پیشنهاد مشخص اتاق تعاون و همیاری نمایندگان مجلس در اواخر عمر مجلس نهم به تصویب برسانیم.تنگستانی افزود: اتاق تعاون برای مستقل بودن باید کاملاً وابسته به بخش پارلمانی خود باشد، از جایی که اتاق تعاون متشکل از همین اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی و استانی است، زمانی می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند که کارهای تصدی‌گری به‌طور کامل در اتاق متمرکز شود و طبق قانون برنامه پنجم نیز دولت موظف است از قانون تبعیت کند اما تاکنون انجام نداده است. اما با پیگیری‌ها قرار شد برنامه تصدی‌گری تا پایان سال دوم برنامه ششم کاملاً به سمت اتاق تعاون سوق داده شود که این ماده نیز مصوب شد. گفتنی است که این اتفاق که با همکاری اتاق‌های تعاون، اصناف و بازرگانی انجام‌گرفته است از ابتدا با مخالفت دولت همراه بود، اما جنس کار تصدی‌گری است و سه اتاق موفق شدند مجوز نمایشگاه‌ها را مستقیماً به عهده بگیرند.رونق ساختمان باپرداخت بدهی دولتدر ادامه مدیرکل امور مجلس اتاق تعاون ایران از نحوه ایجاد رونق در صنعت ساختمان گفت: از جایی که تحریک در بخش ساختمان بسیاری از بخش‌ها را می‌تواند درگیر کند، توانمندی‌ها، دستاوردها و محصولات ساختمانی نوین موجود در نمایشگاه به‌نوعی می‌توانند تأثیرگذار باشند .وفایی یگانه افزود: سهم بخش ساختمان طی دو، سه سال گذشته در اقتصاد ملی کاهش پیداکرده است و این در حالی است که 7 درصد از ارزش‌افزوده اقتصاد کشور در این بخش است. تصور نمی‌شود امر تبلیغات در نمایشگاه جنبه ایجاد رونق داشته باشد اما معرفی توانمندی‌های داخل کشور ازجمله دستاوردهای نمایشگاهی خواهد بود که در راستای حمایت از تولید ملی است، اگر ما بتوانیم بخش ساختمان را در شرایط رکود اقتصاد و در این فضای نمایشگاهی تحریک کنیم توانسته‌ایم قدمی در ایجاد رونق این صنعت برداریم.او اظهار داشت: البته کاهش سرمایه‌گذاری دولت در رکود بخش ساختمان و بدهی دولت به پیمانکاران و عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران نیز تأثیرگذار بوده است که با پرداخت بدهی دولت سرمایه‌گذاران به بازار بازخواهند گشت و این موضوع در قانون سال 95 و قانون بودجه ششم توسعه به‌صورت ویژه تأکید شده است که پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران می‌تواند گشایشی در بخش ساخت‌وساز ایجاد کند.معاون پارلمانی اتاق تعاون در مجلس از سهم حضور اتاق تعاون در ساخت‌وساز و ایجاد رونق اظهار داشت: اتاق تعاون برنامه‌هایی در صحن مجلس دارد که روز یکشنبه گذشته اعلام وصول شد و در کمیسیون مجلس در دست بررسی است. ما به دنبال اخذ مصوباتی هستیم که بتوانیم تمام بخش‌ها را در برنامه ششم تحت‌الشعاع قرار دهیم.امیدی در موردبحث مسکن گفت: مسئله مهمی که در مورد مسکن وجود دارد مبتنی است بر اینکه در حال حاضر مسکن در کشور به ناکجاآباد رسیده است. اتاق تعاون به‌عنوان پارلمان بخش تعاون کشور در صورتی زیرساخت‌ها و فضای درستی برای تعاونی‌های مسکن فراهم کند به‌راحتی می‌توانند در بخش ساخت‌وساز و مسکن نقش مؤثر ایفا کنند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه