هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1395/05/26

پیگیری اجرای صدور شناسنامه ساختمان در تهران

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه به دلیل نبود شناسنامه ساختمان، سازندگان پاسخگو نیستند، گفت: پیگیر اجرای صدور شناسنامه ساختمان حداقل در تهران هستیم.


پیگیری اجرای صدور شناسنامه ساختمان در تهران

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه به دلیل نبود شناسنامه ساختمان، سازندگان پاسخگو نیستند، گفت: پیگیر اجرای صدور شناسنامه ساختمان حداقل در تهران هستیم. مهدی روانشادنیا در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اظهار داشت: ساخته نشدن ساختمان توسط سازنده ذی صلاح و در نتیجه نبود شناسنامه فنی ملکی و بیمه تضمین کیفیت، عمر مفید ساختمان در ایران زیاد نیست و بساز بفروش ها نیز سازنده های پاسخگویی نیستند. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه باید در فرآیند ساخت و بهره برداری از ساختمان مشخص شود که چقدر انرژی و آلایندگی دارد، تصریح کرد: این موارد در آینده باید به عنوان سنجه ای برای شناسایی سازنده استفاده شود. روانشادنیا با تاکید بر اینکه در طول اجرا و بهره برداری از ساختمان باید از حوادثی که در حین کار رخ می دهد جلوگیری کرد، افزود: باید سلسله مراتب کار که به نوعی در سال های گذشته بهم خورده است، رعایت شود. وی خاطر نشان کرد: یکی از مسئولیت هایی که برعهده سازندگان ذیصلاح گذاشته شده این است که باید از افراد صاحب صلاحیت از جمله کاردان، مهندسان و کارگران ماهر استفاده کرد. عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با انتقاد از نبود تعریفی روشن از پاسخگویی سازنده، افزود: از روزی که قرارداد یک سازنده با سرمایه گذار ساختمان منعقد می شود، تازه مشکلات شروع می شود و تا زمانی که آن سازه به بهره برداری می رسد ادامه دارد و به همین دلیل نقش آنها روشن و شفاف نیست. روانشادنیا با بیان اینکه سازنده عقبه ای دارد که باید به آن توجه کرد، گفت: عقبه آن زنجیره ای شامل تامین کنندگان مصالح تا تجهیزات و ماشین آلات و نظایر آن است که باید از زمانی که ساخت ساختمان آغاز می شود، مورد توجه قرار داد. وی افزود: برای پاسخگو بودن سازنده و رضایت بهره بردار پس از ساخت ساختمان، باید موضوع بیمه تضمین کیفیت و صدور شناسنامه فنی و ملکی که در قانون نیز بر آن تاکید شده است، مورد توجه قرار داد. این استاد دانشگاه با با یادآوری ضرورت اعمال بیمه تضمین کیفیت در صنعت ساختمان، گفت: در تمام دنیا بیمه ها بخاطر مسئولیت مالی و حقوقی که دارند، سازنده ها را کنترل کرده و به این فرآیند کمک می کنند. عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دومین مورد را صدور شناسنامه فنی و ملکی عنوان کرد و گفت: متاسفانه شناسنامه فنی و ملکی مورد توجه قرار نمی گیرد و پیگیر آن هستیم که این موضوع در تهران اجرایی شود. این استاد دانشگاه افزود: باید مشخص شود که ساختمان توسط چه کسانی، در چه زمانی و با چه کیفیتی اجرا و ساخته شده تا بعدها بخشی از این پاسخگویی توسط سازنده پوشش داده شود.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه