1395/05/12

قائم مقام مرکز روابط عمومی منصوب شد

مشاور وزیر ،سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن وتجارت در حکمی « مجید طلیمی » را به عنوان قائم مقام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی منصوب کرد.

قائم مقام مرکز روابط عمومی منصوب شد

به گزارش پیام ساختمان به نقل از شاتا، منوچهر طاهایی در جلسه معارفه قائم مقام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت،معدن وتجارت گفت: با توجه به اینکه در آخرین سال دولت یازدهم قرار گرفته ایم باید حرکات و اقدامات جدی تری برای عملی نمودن اقتصاد مقاومتی ، حمایت از تولید ساخت داخل و توسعه صادرات غیر نفتی انجام دهیموی ضمن تقدیر از زحمات دکتر گودرزی در زمان تصدی ریاست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی گفت: با توجه به پذیرش استعفای ایشان توسط وزیر صنعت،معدن وتجارت وبا عنایت به تفویض ابلاغی مقام عالی وزارت به اینجانب، با بررسی نزدیک به 30 گزینه، جناب آقای طلیمی که از فعالان شناخته شده عرصه رسانه است به عنوان قائم مقام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی منصوب شد.طاهایی افزود: در دوران جدید، باید روابط عمومی ها باز تعریف مجدد شود و با رویکرد توجه به شبکه های اجتماعی، ذائقه مخاطبان خصوصا نسل جوان، با چابکی و قوت به وظایف خود عمل نماید ونهضت حمایت از کالای داخلی و فرهنگ سازی برای مصرف تولید ایرانی باید در دستور کار ویژه روابط عمومی قرار گیرد. در حکم مجید طلیمی آمده است: بنابر تفویض مقام محترم وزارت به اینجانب و نظر به تعهد، شایستگی و سوابق جنابعالی بدینوسیله به سمت "قائم مقام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت،معدن وتجارت " منصوب می شوید تا در راستای وظایف تعیین شده به نحوه شایسته اهتمام نمایید. یادآور می شود، مجید طلیمی، سالها سابقه فعالیت در عرصه رسانه، مشاور روابط عمومی وزارت بازرگانی سابق و چندین شرکت بزرگ صنعتی را در کارنامه خود دارد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه