1395/05/10

دویست و شصت و چهارمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

دویست و شصت و چهارمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

در این شماره می خوانید:- بازار بورس اوراق بهادار- حواشی ناتمام ارجاع کار نظارت- نبود برنامه بلندمدت برای تولید مسکن- دفاع قالیباف از عملکرد مالی؛ قانع نشدن منتقدانو مطالب خواندنی دیگر ......

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه