هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > وزارت راه و شهرسازی 1395/05/06

نظرخواهی برای پیش‌نویس مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان

پیش‌نویس غیر قابل استناد ویرایش دوم (1395) مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان (پدافند غیرعامل) برای نظر خواهی منتشر شد.


نظرخواهی برای پیش‌نویس مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان

پیش‌نویس غیر قابل استناد ویرایش دوم (1395) مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان (پدافند غیرعامل) برای نظر خواهی منتشر شد.به گزارش پیام ساختمان به نقل از روابط عمومی شورای مرکزی، کمیته تخصصی مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان (پدافند غیرعامل) پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با در نظر گرفتن نظرات و بازخورد های جامعه حرفه ای در خصوص ویرایش فعلی مبحث بیست و یکم، پیش نویس ویرایش دوم (1395) این مبحث را تهیه نموده است. از کلیه اساتید، مهندسان و سایر متخصصان و دست اندرکاران این رشته دعوت می شود نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیش نویس مذکور حداکثر تا تاریخ 1/7/95 به دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان ارسال نمایند.آدرس : تهران، بزرگراه شیخ فضل‌ا..نوری، فاز 2 شهرک فرهنگیان، خیابان نارگل، خیابان شهید علی مروی، خیابان حکمتکدپستی : 1463917151صندوق‌پستی : 1696 - 13145تلفن : 6-88255942تلفکس : 88384186صفحه الکترونیک : www.nbri.irپست الکترونیک : info@nbri.ir و tadvin@bhrc.ac.ir

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه