هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

1393/03/21

عوارض برق كجا هزينه مي‌شود؟!

آيا طرح‌هاي توليد و توسعه انرژي‌هاي تجدیدپذیر تاكنون در كشور بررسي شده است؟ در صورت مثبت بودن، نقاط ضعف و قوت آنها چيست؟ آيا مشخص شده؛ بودجه‌اي كه در سال از طريق عوارض برق تهيه مي‌شود در كجا، چگونه و توسط چه كساني مصرف مي‌شود و...


عوارض برق كجا هزينه مي‌شود؟!

دكتر عبدالرزاق کعبی‌نژادیان، استاد دانشگاه و كارشناس انرژي‌هاي نو در خصوص طرح دريافت عوارض برق گفت: دولت قبل از اجراي اين طرح مي‌تواند پروژه‌هاي مربوط به انرژي تجدیدپذیر را مورد بررسي قرار داده و ميزان سود و زيان طرح را مشخص كند. همچنين مناطق مستعد و نيازمند كشور به استفاده انرژي‌هاي تجدیدپذیر شناسايي شود. وي افزود: در جاهايي كه انرژي ارزان از طريق نيروگاه‌هاي آبي به دست مي‌آيد، لزومي براي استفاده از انرژي‌هاي تجدیدپذیر وجود ندارد و به جاي اين كار بايد راندمان نيروگاه‌ها را افزايش داد. کعبی‌نژادیان تاكيد كرد: اين عوارض بايد در يك صندوق مشخص قرار گيرد و چگونگي مصرف آن تحت كنترل باشد. ضمن اينكه عوارض در نظر گرفته ‌شده براي مشتركان بايد در اختيار شركت‌هايي قرار گیرد كه از تخصص كافي برخوردار بوده و در قبال كار خود پاسخگو هستند. به اعتقاد كعبي‌نژاديان، بسياري از شركت‌هاي فعال در بخش انرژي‌هاي تجدیدپذیر تخصص كافي ندارند و تنها بازار را خراب مي‌كنند. در شرايط فعلي واگذاري كار بدون توجه به چگونگي اجرا و سوابق مجريان شرايط را برای عده‌اي سودجو فراهم مي‌كند و از اهداف مورد نظر فاصله مي‌گيريم.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه