• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

9:23 1395/5/2


ضمیمه ساخت و ساز دویست و شصت و سومین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه ساخت و ساز دویست و شصت و سومین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

در ضمیمه ساخت و ساز دویست و شصت و سومین شماره نشریه پیام ساختمان می‌خوانید:

- عوارض جدید برای ساخت و ساز

- در مجمع انجمن انبوه‌سازان استان تهران چه گذشت

- کاهش اختیارات شهردار سیاسی نیست

- چرا نمایشگاه شهر آفتاب تعطیل است

- چهار پروانه برای یک ملک

- قطعنامه اجلاس نوزدهم هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار