1395/05/02

ضمیمه ساخت و ساز دویست و شصت و سومین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه ساخت و ساز دویست و شصت و سومین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

در ضمیمه ساخت و ساز دویست و شصت و سومین شماره نشریه پیام ساختمان می‌خوانید:- عوارض جدید برای ساخت و ساز- در مجمع انجمن انبوه‌سازان استان تهران چه گذشت- کاهش اختیارات شهردار سیاسی نیست- چرا نمایشگاه شهر آفتاب تعطیل است- چهار پروانه برای یک ملک- قطعنامه اجلاس نوزدهم هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه