هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1395/04/26 نوزدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان

اعضای هیات ریسه نوزدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شد.


اعضای هیات ریسه  نوزدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، اعضای هیات رییسه نوزدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با رای اعضای هیات مدیره این سازمان انتخاب شدند.براساس این گزارش،پور اسدی به عنوان رییس هیات عمومی و ثابتی به عنوان نایب رییس ٬ بابایی دبیر هیات رییسه و ابراهیم زاده و گلستانی هم به عنوان ناظر هیات رییسه بیشترین آرا را کسب کردند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه