1395/04/23

نتایج مجمع انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

در این مجمع گزارش عملکرد هیئت مدیره قرائت و به تصویب رسید. همچنین تراز مالی سال‌های 91،‌92 و 93 از طرف مجمع مورد تصویب قرار گرفت.

نتایج مجمع انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران با حضور 165 عضو حقیقی و حقوقی تشکیل شد. به گزارش پیام ساختمان در این مجمع گزارش عملکرد هیئت مدیره قرائت و به تصویب رسید. همچنین تراز مالی سال‌های 91،‌92 و 93 از طرف مجمع مورد تصویب قرار گرفت. لازم به ذکر است فاطمه رضوانی، عباس شریف کاشانی و محمود مظفری با کسب بالاترین رای به عنوان بازرسین اصلی انتخاب شدند و تغییرات اساسنامه انجمن جهت انطباق با ماده 24 آیین نامه تشکیل انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی به تصویب مجمع رسید.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه