• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

16:14 1395/4/19


ضمیمه تاسیسات دویست و شصت و یکمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه تاسیسات دویست و شصت و یکمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه تاسیسات دویست و شصت و یکمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

در ضمیمه تاسیسات این شماره می خوانید:

-         اعضای کمیسیون انرژی مجلس در یک قاب

-         رکود پنهان واحدهای تاسیساتی و تجهیزاتی

-         صرفه جویی از مسیر هوشمندسازی می گذرد

-         بافت تاسیسات شهری بدون تار و پود

-         ترفندهای کاهش هزینه قبض های نجومی

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار