1395/04/14

سرپرست جدید روابط عمومی وزارت نیرو منصوب شد

با صدور حکمی از سوی وزیر نیرو، مهندس «ماشاءالله تابع‌جماعت» به عنوان سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت نیرو منصوب شد.

سرپرست جدید روابط عمومی وزارت نیرو منصوب شد

با صدور حکمی از سوی وزیر نیرو، مهندس «ماشاءالله تابع‌جماعت» به عنوان سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت نیرو منصوب شد. به‌گزارش پیام ساختمان، در حکم حمید چیت‌چیان وزیر نیرو، تابع‌جماعت، مدیرکل کنونی دفتر وزارتی این وزارتخانه با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت نیرو منصوب شد. وزیر نیرو در حکم صادره، با اشاره به مراتب تعهد و سوابق ارزشمند وی آمده است: به موجب این حکم با حفظ سمت سازمانی، به عنوان سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت نیرو منصوب می‌شوید. در ادامه این حکم تاکید شد؛ انتظار می‌رود با همکاری و ارتباط موثر با واحدهای مختلف حوزه ستادی و شرکت‌های مادر تخصصی و سایر شرکت‌های زیر مجموعه در انجام وظایف محوله در چارچوب اهداف و برنامه‌های استراتژیک وزارت نیرو اهتمام ورزید.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه