10:57 1395/4/12


ضمیمه معماری دویست و شصتمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه معماری دویست و شصتمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

در این شماره می‌خوانید:

-سندرومی به نام معماری بیگانه

- خانه ای به وسعت سلیقه شما

- مرثیه‌ای برای بازارهای سنتی ایران

- چیدمانی برای کنج خانه

- شاهکارهای هندسی در تیمچه امین الدوله

- بازگشت به طبیعت با تجربه ای فراموش نشدنی

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار