هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > معماری و دکوراسیون 1395/04/12

ضمیمه معماری دویست و شصتمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد


ضمیمه معماری دویست و شصتمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

در این شماره می‌خوانید:-سندرومی به نام معماری بیگانه- خانه ای به وسعت سلیقه شما- مرثیه‌ای برای بازارهای سنتی ایران- چیدمانی برای کنج خانه- شاهکارهای هندسی در تیمچه امین الدوله- بازگشت به طبیعت با تجربه ای فراموش نشدنی

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه