• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

9:11 1395/4/12


دویست و شصتمین شماره نشریه پیام‌ساختمان منتشر شد

دویست و شصتمین شماره نشریه پیام‌ساختمان با ضمیمه‌های بازار و معماری منتشر شد

دویست و شصتمین شماره نشریه پیام‌ساختمان منتشر شد

 در این شماره می‌خوانید:

- بازی بخش خصوصی با بازار مسکن

- محدودیت ساخت و ساز در برخی نقاط تهران

- وقت تغییر است،کارد به استخوان رسیده

- قیمت زمین تغییر نکرده است

- اصناف در تقابل با رانت

- برای پیشرفت باید هزینه داد

- طلاق بریتانیا با ایران چه می‌کند؟

- سندرومی به نام معماری بیگانه

خانه‌ای به وسعت سلیقه شما

- چیدمانی برای کنج خانه شما

- بانوی معمار

- مرثیه‌ای برای بازارهای سنتی ایران

- و مطالب جذاب و خواندنی دیگر...


- هفته‌نامه پیام‌ساختمان را هر شنبه از روزنامه‌فروشی‌های سراسر کشور بخواهید

         
                       پیام‌ساختمان ناشر ویژه‌نامه روزانه شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان


انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار