هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > ساخت و ساز 1395/04/12

دویست و شصتمین شماره نشریه پیام‌ساختمان منتشر شد

دویست و شصتمین شماره نشریه پیام‌ساختمان با ضمیمه‌های بازار و معماری منتشر شد


دویست و شصتمین شماره نشریه پیام‌ساختمان منتشر شد

در این شماره می‌خوانید:- بازی بخش خصوصی با بازار مسکن- محدودیت ساخت و ساز در برخی نقاط تهران- وقت تغییر است،کارد به استخوان رسیده- قیمت زمین تغییر نکرده است- اصناف در تقابل با رانت- برای پیشرفت باید هزینه داد- طلاق بریتانیا با ایران چه می‌کند؟- سندرومی به نام معماری بیگانهخانه‌ای به وسعت سلیقه شما- چیدمانی برای کنج خانه شما- بانوی معمار- مرثیه‌ای برای بازارهای سنتی ایران- و مطالب جذاب و خواندنی دیگر...- هفته‌نامه پیام‌ساختمان را هر شنبه از روزنامه‌فروشی‌های سراسر کشور بخواهید پیام‌ساختمان ناشر ویژه‌نامه روزانه شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه