• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

15:11 1395/4/6


جلسه تودیع و معارفه هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد

اعضای جدید کانون وارد می شوند

اعضاي جدید هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران معرفی شدند.

اعضای جدید کانون وارد می شوند

به گزارش پیام ساختمان، در پنجمين دوره انتخابات هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران 39 سردفتر و 17 دفتريار كانديدا بودند كه پس از بررسي صلاحيت آنان براساس ضوابط و مقررات، همه نامزدها مورد تاييد قرار گرفتند و در نهايت انتخابات در دهم اردي بهشت ماه برگزار و هيات مديره جدید كانون سردفتران و دفترياران معرفی شدند.

رييس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور گفت: امروزه درحوزه دفاتر اسنادرسمي دو مقوله را شاهد هستيم، سوابقی كه محصول فعاليت دفاتراست و شايد حدود 300 ميليون سابقه ثبتي در دفاتر وجود داشته باشد و صدها هزار دفتر اسناد كه خلاصه مجموعه اوراق مربوط به اسناد را در خودجاي داده اند، بايد با جسارت و تلاش اين مهم در اين مقطع زماني شكل يابد.

رييس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به سردفتران و دفترياران توصيه كرد كه به منتخبين خود در هيات مديره كانون اعتماد كنند و نهايت همكاري را با آنان مبذول دارند تا با وحدت نظر با مشكلات و سختي ها روبرو شوند.

تويسركاني اظهارداشت: نيازمند ارتقا كيفيت در حوزه دفاتر اسنادرسمي هستيم و بايد معبر مطمئني براي ارايه خدمات ايجاد كنيم. بخشي از كيفي سازي انجام شده و بخشي از امور باقي مانده و كيفي سازي در حوزه دفاتر اسنادرسمي بايد به شكلي حل شود. ما نيازمند آرشيو كردن و تصوير برداري ازچند صد ميليون اسناد هستيم.

رييس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور با اشاره به اينكه نهاد سردفتري نهادي است كه كار حاكميتي انجام مي دهد، گفت: كار سردفتران اسنادرسمي مورد تاكيد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است، اقدام سردفتران در حكم يك راي مرجع قضايي است و همه بايد ملتزم به رعايت مقررات باشيم و در اين راستا نيازمند آموزش هاي فراگير تخصصي، حقوق و يا حتي آموزشهاي رفتاري و فرهنگي هستيم.

رييس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در پايان سخنان خود به اعضاي هيات مديره جديد كانون توصيه كرد، افزايش بوروكراسي موجب توسعه نمي شود و نبايد چنين تصور كرد، بلكه حتي كاهش بروكراسي و هزينه هاي جاري و كمك به توسعه مراكز استان ها، كيفي سازي خدمات و ارتقاي خدمت را موجب خواهد شد.

تويسركاني گفت: در مسيرسختي قرار داريم كه محل رجوع مردم است و ما وظيفه داريم خدمات بهتري به مردم ارايه كنيم و با دقت و جديت كارها را انجام دهيم.

در پايان اين مراسم از اعضاي هيات مديره سابق كانون به شرح ذيل قدرداني شد و همچنين ابلاغ اعضاي جديد هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران توسط رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به آنان اعطا شد.

 اعضاي جديد هيات مديره كانون به اين شرح است:

اعضاي اصلي سردفتر:

محمدرضا دشتي اردكاني، محمد عظيميان، فرامرز جمشيدي، علي جليليان، علي خنداني

اعضاي علي البدل سردفتر:

صابر ناظمي پول، سيدعلي اصغر هاشمي بافقي

اعضاي اصلي دفتريار:

سعيد منشي، علي اكبر اسكندري

عضو علي البدل دفتريار:

محمد جليلوند

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار