هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > تاسیسات 1395/04/05

ضمیمه تاسیسات دویست و پنجاه و نهمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد


ضمیمه تاسیسات دویست و پنجاه و نهمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

آنچه در ضمیمه تاسیسات این شماره نشریه پیام ساختمان می‌خوانید: خسارت میلیاردی تاسیسات با یک انفجار هجوم غبار و ریزگرد، بحران ملی شد بزرگترین نیروگاه برق بادی در آستانه تعطیلی طرح انتقال آب؛ خوب یا بد افزایش قیمت آب و برق مسکوت ماند مسیر توسعه با نقش 9 انرژی تجدیدپذیر

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه