1395/04/01 محمد پیر هادی آمد

عضو هیات نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی حکمی محمد پیر هادی را به عنوان عضو هیات نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

عضو هیات نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد

به گزارش پیام ساختمان، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی حکمی محمد پیر هادی را به عنوان عضو هیات نظار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.در متن حکم صادره از سوی وزیر اقتصاد آمده است، به استناد صورت‌جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب این حکم جنابعالی به سمت عضو هیات نظار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید. توفیق جنابعالی را در انجام وظایف محوله از خداوند متعال مسئلت دارم.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه