هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > اقتصادی > صنعت ، معدن و تجارت 1395/04/01 با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت،

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تغییر کرد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی« محمد حسین مقیسه » را به عنوان عضو موظف هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تعیین کرد.


مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تغییر کرد

به گزارش پیام ساختمانبه نقل از شاتا، وزیر صنعت، معدن و تجارت در متن حکم انتصابی صادر شده آورده است : با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و با عنایت به مراتب تعهد، دانش ، تجربه ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «عضو موظف هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» منصوب می شوید.محمد رضا نعمت زادهدر ادامه تصریح کرده است: انتظار دارم با رعایت اصول قانون مداری و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و اتخاذ تصمیمات اصولی ضمن رعایت کامل قوانین و و مقررات و با برنامه ریزی و نظارت صحیح اقدام نمایید.وزیر صنعت،معدن وتجارت همچنین از زحمات جناب آقای علی تعقلی در مدت مسولیت یاد شده تشکر و قدردانی کرد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه