1395/03/30

رئیس کمیسیون انرژی انتخاب شد

فریدون حسنوند نماینده اندیمشک به عنوان رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

رئیس کمیسیون انرژی انتخاب شد

فریدون حسنوند نماینده اندیمشک به عنوان رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. به گزارش پیام ساختمان، نخستین جلسه هیات رییسه مجلس شورای اسلامی برگزار شد و دراین جلسه اعضای هیات رییسه مشخص شدند. حسین امیری خامکانی نماینده زرند و علی ادیانی‌راد نمایندگان قائمشهر به عنوان نواب اول و دوم رئیس انتخاب شدند همچنین اسدالله قره‌خانی نماینده علی آباد کتول به عنوان سخنگوی این کمیسیون انتخاب شد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه