10:56 1395/3/30


قیمت انواع بلوک تیغه

قیمت انواع بلوک تیغه

انواع بلوک تیغه

نام

واحد

نوع بسته بندی

قیمت

بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه)

دانه ای

۱۰*۲۰*۴۰

650

بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه)

دانه ای

۱۵*۲۰*۵۰

850

بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه)

دانه ای

۷*۲۰*۴۰

650

بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه )

دانه ای

۱۰*۲۰*۴۰

1,250

بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه )

دانه ای

۷*۲۰*۴۰

1,050

بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه)

دانه ای

۱۵*۲۰*۵۰

1,400

بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه)

دانه ای

۱۰*۲۰*۴۰

750

بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه)

دانه ای

۱۵*۲۰*۵۰

1,050

بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه)

دانه ای

۷*۲۰*۴۰

750

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار