1395/03/30

قیمت روز انواع گچ

قیمت روز انواع گچ

انواع گچ نام واحد نوع بسته بندی قیمت ایران گچ kg۳۳ گونی گونی 2,750 گچ اسپندار سمنان kg30 مخصوص سفیدکاری درب کارخانه گونی گونی 1,950 گچ اسپندارسمنان kg40 مخصوص گچ خاک درب کارخانه گونی گونی 2,320 گچ بتگیبس kg۳۰ گونی گونی 5,200 گچ جبل متین بدون کرایه گونی گونی 2,200 گچ جبل kg۳۳ گونی گونی 2,800 گچ جبل kg۴۰ گونی گونی 2,750 گچ ساتن اسپندار تن --- 81 گچ سارالیت kg۳۳ گونی گونی 2,600 گچ سارالیت kg۴۰ گونی گونی 2,850 گچ ساران kg۴۰ گونی گونی 2,900 گچ ساوه طلایی kg۴۰ گونی گونی 3,000 گچ سمنان آریان kg۴۰ گونی گونی 2,500 گچ سمنان جم گونی گونی 2,550 گچ سمنان حریر بدون کرایه گونی گونی 2,450 گچ سمنان زمرد ۴۰kg گونی گونی 2,500 گچ سمنان نوع ۱ گونی گونی 2,600 گچ سینا بدون کرایه گونی گونی 1,950 گچ سیوا اسپندار تن --- 61 گچ کناف kg۴۰ گونی گونی 2,950 گچ گیپتون اسپندار kg30 گونی گونی 5,000

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه