10:52 1395/3/30


قیمت شن و ماسه

قیمت شن و ماسه

 

انواع شن و ماسه

نام

واحد

نوع بسته بندی

قیمت

 بلوکاژ سنگ دانه بندی شده

تن

فله ( ویژه مقاومت پی )

25,000

 شن بادامی ۲٫۰٫۰

تن

فله ( ویژه بتن )

15,500

 شن شسته عدسی ۱٫۰٫۰

تن

فله ( ویژه بتن و سنگ )

13,500

 شن مخلوط عدسی،بادامی،نخودی

تن

فله ( ویژه بتن )

14,000

 شن نخودی ۱٫۵٫۰

تن

فله ( ویژه بتن )

14,000

 ماسه شکسته خورده سنگ

تن

فله ( ویژه سنگ و بنایی )

14,000

 ماسه ملاتی (خاکدار) مخلوط خاک و ماسه

تن

فله ( ویژه بنایی )

13,000

ماسه ۱ بار شسته مخلوط

تن

فله ( ویژه سنگ و بنایی )

15,000

ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,6

تن

فله ( ویژه بتن )

16,000

 ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,7

تن

فله ( ویژه بتن )

17,000

 ماسه ۲ بار شسته طبیعی مخلوط 0,6 و 0,7

تن

فله ( ویژه بتن )

16,500

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار