10:50 1395/3/30


قیمت روز سیمان

قیمت روز سیمان

نام

واحد

نوع بسته بندی

قیمت

سیمان بنایی (جدید)

تن

لمینت(برزنتی)

100,000

سیمان تیپ 1 آبیک

تن

پاکتی(کاغذ)

112,000

سیمان تیپ 1 تهران

تن

لمینت(برزنتی)

112,000

سیمان تیپ 2 آبیک

تن

فله (بونکر)

117,000

سیمان تیپ 2 تهران

تن

لمینت(برزنتی)

122,000

سیمان تیپ 2 نایین

تن

فله (بونکر)

96,000

سیمان تیپ 2 نایین

تن

لمینت(برزنتی)

112,000

 سیمان تیپ 5 تهران

تن

فله (بونکر)

98,000

سیمان تیپ ۱ تهران

تن

فله (بونکر)

97,000

سیمان تیپ ۱ ساوه

تن

لمینت (برزنتی)

117,000

سیمان تیپ ۲ تهران

تن

فله (بونکر)

96,000

سیمان تیپ ۲ جاجرود

تن

فله (بونکر)

101,000

سیمان تیپ ۲ ساوه

تن

فله (بونکر)

101,000

سیمان تیپ ۲ ساوه

تن

لمینت (برزنتی)

116,000

سیمان تیپ ۲ شمال

تن

لمینت (برزنتی)

116,500

سیمان تیپ۲ جاجرود

تن

لمینت (برزنتی)

116,500

سیمان تیپ۵ تهران

تن

لمینت(برزنتی)

114,000

سیمان سرباره نائین

تن

لمینت(برزنتی)

109,000

سیمان سفید ارومیه

تن

پاکتی(لمینت) بدون حمل

193,000

سیمان سفید دماوند ۵۰kg

تن

لمینت(برزنتی)

187,500

سیمان سفید ۵۰ کیلویی

تن

لمینت (برزنتی)

194,000

سیمان سفید۲۵کیلویی

تن

لمینت (برزنتی)

198,000

سیمان پزولان ویژه (جدید)

تن

پاکتی(لمینت)

103,000

سیمان پزولانی تهران

تن

فله (بونکر)

86,000

سیمان پزولانی تهران

تن

لمینت(برزنتی)

104,000

سیمان پزولانی ساوه

تن

لمینت (برزنتی)

112,000

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار