هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > بازار مسکن > خرید و فروش و اجاره 1395/03/29 ورشکستگی ها دامنگیر بنگاه‌های اقتصادی

تعطیلی برخی بنگاه‌های املاک تهران در پی تشدید رکود

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعطیلی بنگاه‌های مسکن تهران در حد کمی اما در شهرستان‌ها بیشتر از تهران است، گفت: انصراف مشاوران املاک از سال 92 در وضعیت بالانس قرار دارد.


تعطیلی برخی بنگاه‌های املاک تهران در پی تشدید رکود

به گزارش پیام ساختمان، حسام عقباییدر مورد رکود حاکم بر بازار مسکن و انصراف بسیاری از مشاوران املاک، گفت: رکود حاکم بر بازار مسکن در 3 سال گذشته باعث شده تا میزان انصراف مشاوران املاک در شهر تهران در حد بسیار ناچیز و 4 تا 5 درصد باشد هر چند کاهش تعداد مشاوران املاک در شهرستان‌ها بیشتر از تهران است.عقبایی با تأکید بر اینکه وضعیت ورود و خروج مشاوران املاک در حد بالانس است،‌گفت: انصراف این تعداد مشاوران املاک مختص مشاوران املاکی است که مالک نبوده‌اند و بعد از مدتی به دلیل عدم رونق در بازار مسکن به تعطیلی مشاور املاک ترجیح داده‌اند.روزانه 15 مشاور املاک انصراف و به همان میزان درخواست مجوز تشکیل پرونده می دهندرئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: در خصوص عنوان بالانس تعداد مشاوران املاک به این دلیل است که روزانه 10 تا 15 مشاور املاک انصراف و روزانه در همین حد برای دریافت مجوز مشاور املاک تشکیل پرونده می‌دهند.وی با بیان اینکه حدود 9 سال است که تعداد انصراف و ورود مشاوران املاک جدید در وضعیت بالانس قرار دارد، اظهار داشت: به هر حال رکود حاکم بر بازار مسکن باعث شده تا انصراف در میان مشاوران املاکی که مالک نیستند افزایش یابد و این انصراف‌ها در شهرستان‌ها بیشتر از تهران است.عقبایی تصریح کرد: گزارش موثقی از این بابت که دلیل انصراف مشاوران املاک چیست در دست نداریم اما به هر حال رکود بازار مسکن در 3 سال گذشته دلیل اصلی این مسأله می‌تواند باشد.حاکی از این است که رکود حاکم بر بازار مسکن باعث شده تا انصراف و تعطیلی مشاوران املاک در طی سال های گذشته افزایش بیشتری پیدا کند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه