هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > مجلس 1395/03/29 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد،

انتظار داشتیم بعد از برجام، پول های بلوکه شده قبل از انقلاب آزاد شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد داد: در صورت عمل نکردن طرف قابل به تعهدات خود، ما نیز به تعهدات خود نسبت به این توافقنامه عمل نکنیم.


انتظار داشتیم بعد از برجام، پول های بلوکه شده قبل از انقلاب آزاد شود

به گزارش پیام ساختمان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، ناصر موسوی لارگانی در خصوص ارزیابی برجام هسته ای گفت: بعد از امضای توافقنامه 1+5 یک، آثار و نتایج بسیاری از جمله برای اقتصاد کشور بیان شد؛ این در حالی است که با فاصله گرفتن از زمان امضای آن توافقنامه هیچ تاثیری بر اقتصاد کشور مشاهده نکردیم.وی افزود: صنعتگران و تولید کنندگان اکنون باید بتوانند آثار و نتایج برجام را در روند فعالیت و رشد اقتصادی مشاهده کنند، اما متاسفانه این اتفاق نیافتاده است.موسوی لارگانی بیان داشت: اکنون شاهد هستیم که گروه های اقتصادی، سیاسی و گردشگری به کشور می آیند، اما این رفت و آمدها تاثیری که باید را بر اقتصاد نگذاشته است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: انتظار داشتیم بعد از امضای برجام، پول های بلوکه شده از قبل از انقلاب آزاد و موجب رونق اقتصادی شود، اما طرف غربی ما به تعهدات خود عمل نکرد و پول های بلوکه شده آزاد نشد.وی با بیان اینکه ما به تعهدات خود عمل کرده ایم و طرف غربی تعهدات خود را زیر پا گذاشته است، گفت: می توان به طرف مقابل فرصتی داد و اگر به تعهدات خود عمل نکرد، مجددا غنی سازی را از سر بگیریم.موسوی لارگانی افزود: من پیشنهاد می کنم دولت فرصتی به طرف مقابل بدهد و در صورت عمل نکردن آنها به تعهدات خود، ما نیز به تعهدات خود نسبت به این توافقنامه عمل نکنیم.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه