هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1395/03/27 برگزاری دو مجمع عمومی همزمان در سازمان نظام مهندسی استان یزد

در سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد چه میگذرد؟


در سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد چه میگذرد؟

مجمع عمومی نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد در ساعت ۱۶.۳۰ عصر روز سه شنبه مورخ ۹۵/۳/۲۵ در ماه مبارک رمضان و در هوای گرم یزد با دستور کار تصویب عملکرد سالهای ۹۲ و ۹۳ سازمان و صورت‌های مالی سال ۹۲ و ۹۳ و بودجه پیشنهادی سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ برگزار گردید. پس از آنکه جمعی از اعضای حاضر در مجمع متوجه گردیدند که اولا در برگزاری مجمع، هیئت رئیسه با بهره گیری از امکانات و پرسنل سازمان به شکل از قبل برنامه ریزی شده قصد هدایت جلسه برای مصوب نمودن دستور کارهای ارائه شده به مجمع را دارند و ثانیا حاضر به تمکین از مصوبات مجمع عمومی مورخ ۹۴/۱۲/۲۴ سازمان نیستند،(به عنوان نمونه تراز مالی سال ۹۲ سازمان که در مجمع مذکور رد شده بود، بدون اصلاح و تصویب مجدد هیئت مدیره به مجمع ارائه شده است.) در اعتراض مبادرت به ترک جلسه نموده و اقدام به تشکیل مجمع جداگانه در همان محل به مدیریت هیئت رئیسه مجمع سال قبل نمودند.( شایان ذکر است بر اساس تصمیمات مجمع عمومی سال قبل قرار بوده اولین مجمع عمومی سال ۹۵ ادامه آن مجمع تلقی گردد.) در مجمع مدیریت شده توسط هیئت رئیسه سازمان تمام دستور کارهای اشاره شده به اتفاق آرا به تصویب رسیدند، در حالیکه در مجمع موازی نه تنها هیچکدام از دستور کارها به تصویب نرسیدند بلکه اعضای حاضر برای اظهار نارضایتی خود از عملکرد هیئت رئیسه و خزانه دار سازمان طی مصوبه ای آنان را از مسئولیت هیئت مدیره این سازمان عزل نمودند

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه