هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > اقتصادی > صنعت ، معدن و تجارت 1395/03/23 عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:

مواجهه تولید با انبوهی از چک های برگشتی غیرقابل وصول

آرگون:تولید کنندگان با انبوهی از چک های برگشتی مواجهند که امکان وصول آن وجود ندارد.


مواجهه تولید با انبوهی از چک های برگشتی غیرقابل وصول

به گزارش پیام ساختمان به نقل از اتاق تهران، توسعه پایه های مالیاتی به جای افزایش میزان مالیات دریافتی از تولیدشناسنامه دار، ضرورتی است که کارآفرینان و فعالان اقتصادی بیش از پیش بر آن تاکید دارند. سال گذشته، عملکرد بنگاه های تولیدی بواسطه بروز رکود به کمترین سطح رسیده و در عمل این بخش نتوانسته به سود مورد نظر برای پرداخت مالیات در سال جاری برسد. عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره سال مالیاتی پیش روی تولید شناسنامه دار گفت: در حال حاضر فقط کسانی که سیستم شفافی در کارشان دارند و گزارش های دقیق می دهند مالیات می پردازند و بخش های بزرگی در اقتصاد هیچ گونه مالیاتی نمی دهند. عدالت مالیاتی زمانی تحقق می یابد که نظام جامع مالیاتی بطور کامل پیاده شود و اراده ای برای توسعه پایه های مالیاتی کشور وجود داشته باشد تا تمام اقشار مالیات دهند. عباس آرگون، گفت: از 20 میلیارد دلار قاچاق هیچ حقوق دولتی دریافت نمی شود و فقط تولید شناسنامه دار تحت فشار است. سازمان مالیاتی فقط از تولیدکنندگان مالیات می خواهد و می گوید که باید مالیات بدهید اما سوال تولید این است که به چه استنادی؟ دولت هرچه زودتر باید نسبت به توسعه پایه های مالیاتی اقدام کند چون تولید شناسنامه دار سال گذشته را در رکود گذارنده و در عمل سودی به دست نیاورده که مالیات بدهد. مالیات هر سال از عملکرد سال گذشته بنگاه ها گرفته می شود و سال گذشته هم بنا به نظر کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی یکی از سخت ترین سال های اقتصادی برای تولیدکنندگان بوده است. آرگون با اشاره به اینکه تولید کنندگان با انبوهی از چک های برگشتی مواجهند که امکان وصول آن وجود ندارد گفت: تولیدکنندگان در وصول مطالباتشان مشکل دارند و در آستانه تعطیلی قرار گرفتند. دولت هم در این سال ها با کمبود منابع مواجه است و قائل به رکود شدید است. در چنین شرایطی مدارای مالیاتی با تولیدکنندگان باید مشی سازمان مالیاتی باشد و بیشتر بر بخش هایی که تا الان مالیات نمی دادند تمرکز کنند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه