1395/03/22

قیمت روز سیمان

قیمت روز سیمان

انواع سیمان نام واحد نوع بسته بندی قیمت سیمان بنایی (جدید) تن لمینت(برزنتی) 100,000 سیمان تیپ 1 آبیک تن پاکتی(کاغذ) 112,000 سیمان تیپ 1 تهران تن لمینت(برزنتی) 112,000 سیمان تیپ 2 آبیک تن فله (بونکر) 117,000 سیمان تیپ 2 تهران تن لمینت(برزنتی) 122,000 سیمان تیپ 2 نایین تن فله (بونکر) 96,000 سیمان تیپ 2 نایین تن لمینت(برزنتی) 112,000 سیمان تیپ 5 تهران تن فله (بونکر) 98,000 سیمان تیپ ۱ تهران تن فله (بونکر) 97,000 سیمان تیپ ۱ ساوه تن لمینت (برزنتی) 117,000 سیمان تیپ ۲ تهران تن فله (بونکر) 96,000 سیمان تیپ ۲ جاجرود تن فله (بونکر) 101,000 سیمان تیپ ۲ ساوه تن فله (بونکر) 101,000 سیمان تیپ ۲ ساوه تن لمینت (برزنتی) 116,000 سیمان تیپ ۲ شمال تن لمینت (برزنتی) 116,500 سیمان تیپ۲ جاجرود تن لمینت (برزنتی) 116,500 سیمان تیپ۵ تهران تن لمینت(برزنتی) 114,000 سیمان سرباره نائین تن لمینت(برزنتی) 109,000 سیمان سفید ارومیه تن پاکتی(لمینت) بدون حمل 193,000 سیمان سفید دماوند ۵۰kg تن لمینت(برزنتی) 187,500 سیمان سفید ۵۰ کیلویی تن لمینت (برزنتی) 194,000 سیمان سفید۲۵کیلویی تن لمینت (برزنتی) 198,000 سیمان پزولان ویژه (جدید) تن پاکتی(لمینت) 103,000 سیمان پزولانی تهران تن فله (بونکر) 86,000 سیمان پزولانی تهران تن لمینت(برزنتی) 104,000 سیمان پزولانی ساوه تن لمینت (برزنتی) 112,000

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه