1395/03/20

مدیر روابط عمومی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان منصوب شد

طی حکمی از سوی اکبر ترکان، رئیس روابط عمومی شواری مرکزی سازمان نظام مهندسی "نیلوفر شاه‌منصوری" به‌ عنوان مدیر ‌عمومی این سازمان منصوب شد

مدیر روابط عمومی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان منصوب شد

طی حکمی از سوی اکبر ترکان، رئیس شواری مرکزی سازمان نظام مهندسی "نیلوفر شاه‌منصوری" به‌ عنوان مدیر‌روابط عمومی شورای مرکزی این سازمان منصوب شد.به گزارش‌ خبرنگار پیام ساختمان، ترکان در این حکم تاکید کرده است؛ امید است با توکل بر خدواند متعال، در جهت اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، خدمات ماندگاری حاصل آید.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه