1395/03/19 استاندار فارس خواستار شد:

آمار دقیق صنعتی و تولیدی به ائمه جمعه و نمایندگان ارائه شود

استاندار فارس از مسئولین خواست که آمار دقیق صنعتی و تولیدی استان را به ائمه جمعه و نمایندگان فارس ارائه کنند.

آمار دقیق صنعتی و تولیدی به ائمه جمعه و نمایندگان ارائه شود

به گزارش پیام ساختمان به نقل از اتاق خبر،استاندار فارسدر اولین جلسه شورای صنعت و معدن فارس تاکید کرد: متاسفانه برخی از افراد به گونه ای در خصوص تعطیلی واحد های صنعتی و تولیدی فارس بحث می کنند که صاحبان کارخانجات فعال نیز می ترسند در حالیکه ۸۸ درصد واحد های صنعتی و تولیدی فارس مشغول به فعالیت هستند.محمد علی افشانیادامه داد: در حال حاضر ۴۶۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در فارس وجود دارد که تنها ۱۲ درصد آنها تعطیل شدند که البته این تعداد نیز مربوط به قبل از دولت است و بخشی از آنها نیز در جلسات رفع موانع تولیدی در حال رفع مشکل هستند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه