هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > بازار مسکن > کالا و مصالح 1395/03/17

جدول قیمت انواع گچ


جدول قیمت انواع گچ

انواع گچ نام واحد نوع بسته بندی قیمت ایران گچ ۳۳kg گونی گونی 2,750 گچ اسپندار سمنان 30kg مخصوص سفیدکاری درب کارخانه گونی گونی 1,950 گچ اسپندارسمنان 40kg مخصوص گچ خاک درب کارخانه گونی گونی 2,320 گچ بتگیبس ۳۰kg گونی گونی 5,200 گچ جبل متین بدون کرایه گونی گونی 2,200 گچ جبل ۳۳kg گونی گونی 2,800 گچ جبل ۴۰kg گونی گونی 2,750 گچ ساتن اسپندار تن --- 81 گچ سارالیت ۳۳kg گونی گونی 2,600 گچ سارالیت ۴۰kg گونی گونی 2,850 گچ ساران ۴۰kg گونی گونی 2,900 گچ ساوه طلایی ۴۰kg گونی گونی 3,000 گچ سمنان آریان ۴۰kg گونی گونی 2,500 گچ سمنان جم گونی گونی 2,550 گچ سمنان حریر بدون کرایه گونی گونی 2,450 گچ سمنان زمرد ۴۰kg گونی گونی 2,500 گچ سمنان نوع ۱ گونی گونی 2,600 گچ سینا بدون کرایه گونی گونی 1,950 گچ سیوا اسپندار تن --- 61 گچ کناف ۴۰kg گونی گونی 2,950 گچ گیپتون اسپندار 30kg گونی گونی 5,000

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه