هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > اقتصادی > صنعت ، معدن و تجارت 1395/03/17 عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تحلیل کرد:

انحصاری بودن پروژه‌ها، عامل رکود اقتصادی است

امیرزاده: بخش خصوصی را از محیط کسب و کار خارج کردند و یکسری افراد از روابط خودشان استفاده کردند و پروژه های ساختمانی را گرفتند.


انحصاری بودن پروژه‌ها، عامل رکود اقتصادی است

به گزارش پیام ساختمان به نقل از اتاق تهران،محمد امیرزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره بیکاری زیاد شاغلان بخش ساختمان گفت: به نظر من بیشترین دلیلی که باعث شده بخش ساختمان بیکاری زیادی داشته باشد، این است که پروژه ها انحصاری شده است. از طرفی هم انحصار پروژه های پیمان کارها در بیشتر بخش هایی است که اشتغالزا نیستند.به گفته امیرزاده نباید فراموش کرد که بخش خصوصی را از محیط کسب و کار خارج کردند و یکسری افراد از روابط خودشان استفاده کردند و پروژه ها گرفتند.این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین ادامه داد: زمانی که پروژه ها انحصاری در دست گروهی خاص باشد، پول وارد جامعه نمی شود. همین مسایل باعث می شود که بخش خصوصی رو به اضمحلال باشد.امیرزاده همچنین درباره رکود بخش ساختمان و مسکن گفت: رکود در بخش مسکن بقیه بخش های اقتصادی را تحت شعاع قرار می دهد و به رکود بیشتر آنها دامن می زند.به گفته او، اگر بخش های اقتصاد از انحصار خارج شوند، پول وارد جامعه می شود. بخش خصوصی می تواند اقتصاد را بچرخاند. اما اگر همچنان هم پروژه ها و کارهای بزرگ در انحصار سازمان های خاص باشد، امیدی به رونق هم وجود نخواهد داشت.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه