1393/03/21

بازار ناهماهنگ شيرآلات

دبير انجمن صنفي توليدكنندگان شيرآلات بهداشتي با ابراز نگراني از ناهماهنگي در بازار شير آلات گفت: در حال حاضر صدور مجوز و تاييد استاندارد شيرآلات بهداشتي از قانون خاصي تبعيت نمي‌كند.


بازار ناهماهنگ شيرآلات

محمد فرزاد گفت: تا يك دهه پيش كارخانه‌هاي زيادي در ايران فعال نبودند و كارها خوب پيش مي‌رفت ولي با افزايش واردات شرايط تغيير كرد. اكنون اين صنعت از گسترش فوق‌العاده‌اي برخوردار شده و نقدينگي در گردش زيادي دارد. وي تصريح كرد: در گذشته نهايتاً 30 شركت فعال با برند معتبر در كشور فعال بودند كه با مجوز وزارت صنايع از كارخانه بازديد مي‌شد و يك ظرفيتي براي شركت تعريف مي‌كردند و خط توليد هم مشخص بود. اكنون تعداد آنها به 330 شركت افزايش يافته است و هر كس در هر جايي كارگاه توليد شير اقدام كرد بدون اينكه نظارتي در اين خصوص باشد در نتيجه كارخانه‌هاي مولد متحمل آسيب شدند. فرزاد با بيان اينكه در حال حاضر يك سري ناهماهنگي در صنعت شيرآلات ايجاد شده است، گفت: تاكيد ما استانداردسازي شيرآلات بود. ما بازار را به خوبي كنترل مي‌كرديم و كارها به خوبي پيش مي‌رفت. تلاش زيادي كرديم تا اين موضوع كنترل شده و با هماهنگي انجمن باشد ولي در سال‌هاي اخير سياست‌ها عوض شد و براي اكثريت فعالان اين صنف، گواهي استاندارد و مجوز فعاليت صادر كردند. متاسفانه در اجراي اين كار سليقه‌اي عمل شد و مطابق قانون عمل نكردند و عليرغم اعتراض انجمن، به مونتاژكاران شيرآلات هم مجوز دادند. دبير انجمن صنفي توليدكنندگان شيرآلات بهداشتي اظهار داشت: در حال حاضر صدور مجوز و تاييد استاندارد شيرآلات بهداشتي از قانون خاصي تبعيت نمي‌كند. نمي‌خواهيم بگوييم شيرآلات مونتاژ نشوند بلكه هدف اين است قطعات مورد استفاده داراي استاندارد بين‌المللي و تاييد شده باشند. سازمان استاندارد مي‌گويد محصول نهايي را مورد آزمايش قرار مي‌دهيم ولي در عمل اين گونه نيست. نمونه بارز اين موضوع را مي‌توان در پروژه‌هاي مسكن مهر مشاهده كرد، اكثر شيرآلات مورد استفاده در آنجا از استاندارد كافي برخوردار نيستند و كساني وظيفه تامين و نصب شيرآلات را بر عهده گرفتند كه از طريق واسطه انتخاب شدند

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه