هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > وزارت راه و شهرسازی 1395/03/16

اطلاعیه درباره پيش‌نويس مبحث سیزدهم مقررات ملّي ساختمان

دفتر مقررات ملّی ساختمان وزارت راه و شهرسازی از متخصصان و دست‌اندرکاران دعوت کرده است تا پیشنهادات خود را نسبت به ویرایش مبحث سیزدهم مقررات ملّي ساختمان ارائه دهند.


اطلاعیه درباره پيش‌نويس مبحث سیزدهم مقررات ملّي ساختمان

دفتر مقررات ملّی ساختمان وزارت راه و شهرسازی از متخصصان و دست‌اندرکاران دعوت کرده است تا پیشنهادات خود را نسبت به ویرایش مبحث سیزدهم مقررات ملّي ساختمان ارائه دهند. به گزارش پیام ساختمان، در این اطلاعیه آمده است: « بنابر اعلام مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، کمیته تخصصی مبحث سیزدهم مقررات ملّی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در خصوص ویرایش فعلی مبحث موصوف، پیش‌نویس ویرایش سوم این مبحث را تهیه نموده است. از کلیه اساتید، مهندسان و سایر متخصصان و دست‌اندرکاران این رشته دعوت می‌شود نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیش‌نویس مذکور حداکثر تا تاریخ 95/5/1 به دفتر مقررات ملّی ساختمان و یا به آدرس tadvin@inbr.ir ارسال نمایند».

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه