هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > اقتصادی > صنعت ، معدن و تجارت 1395/03/10 رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا خبر داد:

آغاز همکاری بانک‌های ایتالیایی با بنگاه‌های اقتصادی ایران

همکاری پنج - شش بانک درجه دو و سه ایتالیایی با بنگاه‌های ایرانی آغاز می‌شود.


آغاز همکاری بانک‌های ایتالیایی با بنگاه‌های اقتصادی ایران

به گزارش پیام ساختمان، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا گفت: ایتالیا به لحاظ تفاهم نامه ها و پیش قراردادهایی که با ایران منعقد کرده، پیشتاز است و به لحاظ پوشش بیمه ای ساچه با اختصاص دادن چهار میلیارد یورو به عنوان اعتبار، مسیر را برای کار با ایران باز کرد. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا درباره آخرین وضعیت ارتباطات بانکی بین ایران و ایتالیا عنوان کرد: در حوزه روابط بانکی پنج - شش بانک درجه دو و سه ایتالیایی کارشان را با بنگاه های ایرانی شروع کرده اند ولی تا زمانی که نگرانی بانک های درجه یک دنیا از معامله با ایران برطرف نشود عملا این رفت و آمد هیات ها که برای ایجاد زمینه همکاری مفید بوده است به نتیجه نخواهد رسید. احمد پورفلاح افزود: خیلی‌ها می‌گویند هیات‌های خارجی در این مدت فقط آمدند و رفتند و آمدنشان هیچ نتیجه‌ای دربر نداشته است اما به عقیده من این آمد و رفت ها بعد از هشت سالی که ارتباطات ما با شریان های اقتصادی دنیا قطع شده بود ضروری بود و باید انجام می شد تا طرفین یکدیگر را شناسایی کنند. وی تصریح کرد: از این مرحله به بعد باید انسجام و یک صدایی داشته باشیم و اینکه روی امتیازاتی که پیش بینی می‌کردیم و با اجرای برجام بدست می آوریم پا فشاری کنیم و عقب ننشینیم تا بتوانیم به اقتصاد جهانی راه پیدا کنیم. مطمئنا بنگاه‌های خصوصی خارجی تشنه این هستند که با ایران ارتباط برقرار کنند اما نگرانی که برای آینده شان وجود دارد که باعث شده مقدار زیادی در این زمینه تامل کنند. پور فلاح اضافه کرد: اگر توافقاتی که پیش‌بینی می‌کردیم پس از برجام بتواند بر اقتصادمان تاثیر بگذارد را اجرایی نکنیم، به تدریج سفر هیات‌های خارجی رو به کاهش خواهد رفت و به همان وضعیت قبلی یعنی یک جزیره بدون ارتباط با دنیا برمی گردیم.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه