هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > ساخت و ساز 1395/03/08

ضمیمه ساخت و ساز دویست و پنجاه و پنجمین شماره پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه ساخت و ساز دویست و پنجاه و پنجمین شماره پیام ساختمان منتشر شد


ضمیمه ساخت و ساز دویست و پنجاه و پنجمین شماره پیام ساختمان منتشر شد

آنچه در ضمیمه ساخت و ساز این شماره می خوانید* اختیارات شهرداری زیاد نشده است صفحه 9* ساختمانهای نوساز فرسوده تر از فرسوده صفحه 11* هر که سرمایه اش بیش؛ گودش بیشتر صفحه 7 * تسهیلات نوسازی یا سراب آرزو‌ها صفحه 8* تشکر و انتقاد از نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر صفحه 10* مشاجره برای صیانت از باغات صفحه 10 - و مطالب جذاب و خواندنی دیگر

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه