هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > شهرداری و شورای شهر 1395/03/03 بهرام غفاری در گفتگو با پیام ساختمان:

اختیارات شهرداری زیاد نشده است

معافیت شهرداری از مسئولیت‌ها باعث نمی‌شود تا‌ از اختیاراتش چشم پوشی کند و همچون تمام سال‌ها هر کاری که بخواهد در زمینه تغییر کاربری،‌تراکم فروشی، بافت‌های تاریخی و .. می کند. بنابراین به طور کلی در اصلاحات مبحث دوم مسئولیت‌ها زیاد شده نه اختیارات.


اختیارات شهرداری زیاد نشده است

گروه ساخت و ساز: اصلاحات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که وضعیت عوامل دخیل در ساخت‌و‌ساز‌های شهری را دگرگون می کند،‌ حرف‌و حدیث‌های زیادی را به همراه داشته و یکی از خبرساز‌ترین موضوعات صنعت ساختمان است. چندی پیش وزارت راه و شهرسازی پیش نویس این تغییرات را تهیه و پس از نظرخواهی از متخصصان برای تصویب به هیئت وزیران ابلاغ کرد. هم اکنون در برابر این پیش نویس چند نوع رویکرد شکل گرفته است. عده‌ای اعتقاد دارند اصلاحات جدید کمک شایانی به بهبود فرایند ساخت و ساز می کند. گروهی دیگر عنوان می کنند که زیر ساخت‌های این اصلاحات هنوز فراهم نیست و مشکلات بیشتر از گذشته می‌شود. گروه سوم هم نگران سپردن زمام امور به دست شهرداری‌ها و کمرنگ شدن نقش سازمان ‌های نظام مهندسی هستند. اخیرا هم ماجرای لغو ارجاع کار نظارت توسط شهرداری و توافق پس از چند هفته برای شروع مجدد باعث شده تا مهندسان بیش از گذشته نسبت به سپردن اختیارات به شهرداری‌ها نگران باشند. در همین رابطه و همچنین موضوعاتی مانند پیمانکار ساخت که در اصلاحات جدید آمده سراغ محسن بهرام غفاری،‌ رییس گروه اصلاحات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان رفته‌ایم. پیام ساختمان: بسیاری از مهندسان معتقدند در اصلاحات مبحث دوم بیش از اندازه به شهرداری‌ها اختیار داده شده است. آنها جنجال اخیر شهرداری در مورد لغو یک جانبه ارجاع کار نظارت و عدم تمکین به وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالیه ساخت و ساز را هم پیش می کشند. من اتفاقا از منازعه‌ای که بین وزارت راه و شهرسازی از یک شو و وزارت کشور، نظام مهندسی و شهرداری در طرف دیگر استقبال می کنم. باید یک بار صدا آنچنان بلند شود که به سطوح بالای مدیریتی برسد تا فکری به حال شهرسازی بکنند. این ساختمان سازی اصلا نمره قبولی با معیار‌های شهرسازی و ساختمان سازی دنیا نمی‌گیرد و اتفاقا به نظر من قضیه اخیر شاهدی از غیب بود برای اثبات اینکه وزارت راه و شهرسازی در مورد مبحث دوم آیین نامه کنترل ساختمان به درستی عمل کرده است. در اصلاحات جدید به درستی شهرداری‌ها در مرکز ثقل ساخت و ساز قرار گرفته‌اند و علاوه بر دادن مسئولیت، سازوکار پاسخگویی هم برایشان پیش بینی شده است. ماجرای اخیر هم نشان داد که اگر در چرخه کنترل ساختمان دائما مسئولیت‌های شهرداری را کم کنید،‌ شهرداری اختیاراتش را محفوظ نگه می دارد و موازنه‌ای بین اختیار و مسئولیت ندارد. کار طبیعی هم در تمام دنیا این است که شهرداری‌ها در بخش کنترل ساختمان مسئولیت داشته و به نمایندگان مردم جوابگو باشند. معافیت شهرداری از مسئولیت‌ها باعث نمی‌شود تا‌ از اختیاراتش چشم پوشی نمی‌کند و همچون تمام سال‌ها هر کاری که بخواهد در زمینه تغییر کاربری،‌تراکم فروشی، بافت‌های تاریخی و .. می کند. بنابراین به طور کلی در اصلاحات مبحث دوم مسئولیت‌ها زیاد شده نه اختیارات. متن کامل این گفتگو در شماره 255 پیام ساختمان به چاپ می رسد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه