• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان
آزاد راهي در پيچ و خم

زماني كه مطالعات اوليه طرح آزادراه تهران - چالوس يا همان تهران - شمال در سال ۱۳۵6 آغاز شد، هيچ كس باور نداشت تكميل و بهرهبرداری از اين طرح در سال ۹۲ و در ابتداي آغاز به كار دولت يازدهم به يك افسانه تبديل شود.

آزاد راهي در پيچ و خم

گروه ساختوساز: پروژه آزادراه تهران - شمال به منظور تأمین ارتباط مطمئن، سریع و ارزان بین منطقه شمالى و مرکزى کشور و سهولت ارتباط با کشورهاى همسایه شمالى اجرا میشود. عليرغم اينكه این آزادراه بخشى از آزادراه سراسرى شمال - جنوب است که کوتاهترین مسیر ارتباطى دریاى خزر با خلیجفارس بوده و در ترانزیت منطقه عمدهترین نقش را بر عهده خواهد داشت، طي ۳۵ سال گذشته وعدههای بسياري در مورد افتتاح داده شده، اما هر بار اتفاقات خاصی مانع از پيشرفت كار شده است.

زماني كه مطالعات اوليه طرح آزادراه تهران - چالوس يا همان تهران - شمال در سال ۱۳۵6 آغاز شد، هيچ كس باور نداشت تكميل و بهرهبرداری از اين طرح در سال ۹۲ و در ابتداي آغاز به كار دولت يازدهم به يك افسانه تبديل شود.

آغاز به كار بنياد مستضعفان

مطالعات ساخت این آزادراه برای نخستین بار با وعده پنج ساله برای ساخت در سال 1356 به تصویب رسید و در نهایت کلنگ آن در سال 1375 به زمین خورد و قرارداد مشارکت وزارت راه و ترابري وقت با بنیاد مستضعفان منعقد شد.

در آن زمان مشکلات متعدد، عملیات ساخت این پروژه را متوقف کرد و به سال 1382 کشاند، به  طوری که در آن سال قرارداد ساخت منطقه یک این آزادراه با یک شرکت چینی به مبلغ 245 میلیون دلار امضا شد، اما به دلیل بروز مشکل در باز کردن اعتبار اسنادی (LC) توسط ایران، نارضایتی از مدیریت شرکت چینی، تملک اراضی، و بسیاری از عوامل دیگر به تعویق افتاد و عملاً اعتبار اسنادی آن تا اواخر سال 1385 باز نشده بود که به دلیل گذشت مدت زمان طولانی و مقطوع بودن قرارداد، پیمانکاران چینی خواستار تغییر و افزایش قیمت تا 790 میلیون دلار شدند اما  با 400 میلیون دلار دوباره با شرکت جدید چینی قرارداد امضا و مقرر شد به مدت سه سال منطقه یک این آزادراه تحویل داده شود، اما این پروژه کماکان نیمه کاره است و از آن سالها تاکنون کمتر از 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

ورود قرار گاه خاتم الانبیا

در اواخر خرداد 92 صادقی، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره سرنوشت بنیاد مستضعفان تأکید کرد: قطعات دو و سه طبق مصوبه دولت از بنیاد گرفته و به قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا برای ساخت واگذار شد.اين در حالي است كه نماینده تام الأختیار بنیاد در آزادراه تهران - شمال هفته گذشته درباره واگذاری قطعات دو و سه به قرارگاه خاتمالانبیا مدعی شده بود:  مجوز فعالیت شرکت جنرال مکانیک در قطعه دو، به عنوان پیمانکار شرکت آزادراه تهران - شمال از سوی بنیاد مستضعفان، طی قراردادی با امضای رئیس شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل به عنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی در آزادراه تهران - شمال صادرشده که نسخه این قرارداد موجود است و  این امر بدان معناست که مجوز ساخت این تونل توسط وزارت راه و شهرسازی صادر شده است.

رحمتالله صادقیان، نماینده تام الأختیار بنیاد در آزادراه تهران - شمال اضافه کرد: تاکنون حتی یک متر از زمینهای قطعه دو و سه به کسی واگذار نشده و نخواهد شد، زیرا هنوز تکلیف نهایی بنیاد و وزارت راه و شهرسازی مشخص نشده و قطعات مذکور به قرارگاه خاتمالانبیاء تحویل نشده است و شرکت جنرال مکانیک همچنان در حال فعالیت در تونل قطعه دو است.

صادقیان مدعی شده: برخی مدیران وزارت راه و شهرسازی به هیچ عنوان درباره قرارداد آزادراه تهران-شمال توجیه نیستند و این تناقضگوییها ناشی از همین مسئله است. در تاريخ 29 مرداد 92 وي اعلام کرد: با توجه به اینکه پیش از این ساخت این قطعات به بنیاد واگذار شده بود تا زمان تعیین تکلیف حقوق بنیاد، این قطعات را تحویل نمیدهیم.

دو پیمانکار در یک پروژه

رحمتالله صادقیان گفت: بر مبنای این قرارداد شرکت جنرال مکانیک، کار ساخت تونل البرز در قطعه دو را آغاز کرد که همچنان ادامه دارد. با این حال معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که "وزارت راه در این مورد هیچ پولی به بنیاد مستضعفان پرداخت نمیکند و بنیاد مستضعفان میتواند با قرارگاه خاتم برای ادامه فعالیت خود در تونل البرز واقع در قطعه دو آزادراه تهران - شمال هماهنگ باشد.وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که حق و حقوق بنیاد مستضعفان در این زمینه تعیین تکلیف نشود، قطعات دو و سه را تحویل نمیدهیم.

به گفته نماینده تامالاختیار بنیاد مستضعفان در آزادراه تهران - شمال در حال حاضر و حتی بعد از افتتاح رسمی قطعات دو و سه آزادراه تهران شمال به دستور رئیسجمهور دهم، هنوز قرارداد رسمی بین قرارگاه خاتم و وزارت راه و شهرسازی برای ساخت این دو قطعه امضا نشده است.

صادقیان اعلام کرد: در همکاری بین وزارت راه و شهرسازی با قرارگاه خاتم مقرر شده؛ آورده دولت از 50 درصد به 75 درصد افزایش یابد و آورده قرارگاه خاتمالانبیاء نیز به 25 درصد کاهش یابد. وی خاطرنشان کرد: پس از افتتاح رسمی آزادراه هنوز هیچ کاری در دو قطعه دو و سه انجام نشده است.

بنیاد برود پیگری کند

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل در خصوص ادعای بنیاد مستضعفان مبنی بر عدم تحویل قطعات دو و سه آزادراه به قرارگاه خاتمالانبیاء، اظهار داشت: مگر این دو قطعه آزادراه شیء خاصی است که بنیاد بتواند در جیب خود قرار دهد و بگویدتحویل نمیدهم؟

 پروژه روی زمین است و ادوات راهسازی و جادهسازی قرارگاه هماکنون در حال انجام فعالیت در این پروژه هستند. حال مهم نیست آنها در خیال خود این پروژه را تحویل دهند یا ندهند.

صادقی درباره مباحث حقوقی واگذاری قطعات دو و سه آزادراه تهران - شمال به قرارگاه خاتم و سرنوشت مشارکت با بنیاد، گفت: هیچ مباحث حقوقی دراینباره وجود ندارد و دولت به عنوان بالاترین سطح اجرایی کشور درباره این واگذاری مصوبه داده است، ضمن آنکه مصوبه قبلی از سوی دولت لغو شد و مصوبه جدید صادر شده است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل تأکید کرد: ما هماکنون در حال فعالیت در این پروژه هستیم و اگر بنیاد مشکلی دارد، برود پیگیری کند.

 

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار