هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > معماری و دکوراسیون 1395/02/29 به بهانه بزرگداشت هفته میراث فرهنگی

تحول جهانی در مرمت آثار تاریخی

نشست میراث معماری و رویکردهای نوین حفاظت روز دوشنبه 27 اردیبهشت در دانشگاه پارس برگزار شد.


تحول جهانی در مرمت آثار تاریخی

مهندس عادل فرهنگی در نشست میراث معماری و رویکردهای نوین حفاظت که روز دوشنبه 27 اردیبهشت در دانشگاه پارس برگزار شد، گفت: برای مرمت آثار تاریخی در ذهنیت جهانی به تدریج تحول ایجاد شد. من معتقدم تحولات را انسان‌های ممتاز جوامعی که به اندازه کافی اندیشیدند و هنرورزی کردند ایجاد کرده، می‌توانند اهداف مورد نظر را محقق کنند. وی افزود: در نمونه‌های مختلف که مرمت انجام شده ابتدا از عناصر بسیار ظریف استفاده کرده‌اند تا عناصر قدیمی بیشتر به چشم بیایند. در برخی نمونه‌های مرمت عناصر به کار رفته در راستای آنچه که زندگی معاصر نیاز دارد با کمترین میزان دخالت و منطبق با دیگر عناصرند. در مجموعه هایی که میزان دخالت زیاد است عنصر جدیدی قرار می گیرد که به آنها تکیه می‌کند. فرهنگی اظهار داشت: در برخی نمونه های دیگر، با ورود مواد جدید و شکلی که در بنا ایجاد می‌شود هماهنگی و نزدیکی با آنچه قبلا داشته ندارد. عناصر قدیمی و تاریخی هیچ کارکردی ندارند ما ناظرشان هستیم که حضور دارند. در برخی نمونه ها، افزون بر آنچه که آثار تاریخی است، بخش های جدیدی اضافه می‌شود. او با اشاره به اینکه در منشور ونیز گفته شده، سعی کنیم عنصری که اضافه می‌کنیم به گونه ای باشد که عنصر قدیمی را تحت تاثیر قرار ندهد، که نگاه به منشورها نیز از قالب دستوری خارج و به قالب معنایی تبدیل شد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه