1395/02/14

آغاز تغییرات وزارت راه

آغاز تغییرات وزارت راه

به گزارش پیام‌ساختمان به نقل از روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، علی نورزاد در ابلاغی سید حسین میرشفیع را به سمت معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها منصوب کرد. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در این حکم آورده است: «نظر به دانش، تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها منصوب می‌شوید؛ شایسته است با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های انسانی، مالی، اعتباری و معنوی موجود در کشور با رویکرد تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در نیل به وظایف‌ اهتمام ویژه داشته باشید.» ‌برنامه‌ریزی برای به ثمر نشستن آزادراه‌های اولویت‌دار بالاخص پروژه‌های واقع در کریدورهای اصلی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های سرمایه‌ای موجود و به کارگیری روش‌های مختلف تامین مالی برای حمایت از سرمایه‌گذاران و همچنین پرداخت سهم دولت در آزادراه‌‌ها و بهره‌گیری از توان حداکثری بخش خصوصی داخلی و خارجی در تامین سرمایه‌ ساخت پروژه‌ها‌، از مواردی است که در این حکم ‌‌بر آن تأکید شده است. بنابراین گزارش پیش از این نیز زمزمه‌‌هایی مبنی بر تغییر برخی مدیران اصلی زیرمجموعه وزیر راه و شهرسازی مطرح شده بود. البته هنوز خبری مبنی بر تعیین معاون راه روستایی از سوی وزارت راه منتشر نشده است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه