هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > فرهنگی و اجتماعی 1395/02/12 انجمن انبوه سازان استان خوزستان برگزار می کند؛

همایش توسعه شهری مبتنی بر اندیشه ایرانشهر

«همایش توسعه شهری مبتنی بر اندیشه ایرانشهر» توسط انجمن انبوه سازان استان خوزستان برگزار می شود. به گزارش پیام ساختمان «نقش تشکل‌های صنفی - حرفه‌ای در توسعه شهری» و «مفهوم هویت در شهر مبتنی بر اندیشه ایرانشهری» از مهم‌ترین محور‌های این همایش هستند. این همایش چهارشنبه، 15 اردیبهشت 95 از ساعت 9 صبح تا 14 بعد از ظهر با مشارکت جمعی از نهاد‌های مرتبط با صنعت ساختمان برگزار خواهد شد.


همایش توسعه شهری مبتنی بر اندیشه ایرانشهر

«همایش توسعه شهری مبتنی بر اندیشه ایرانشهر» توسط انجمن انبوه سازان استان خوزستان برگزار می شود. به گزارش پیام ساختمان «نقش تشکل‌های صنفی - حرفه‌ای در توسعه شهری» و «مفهوم هویت در شهر مبتنی بر اندیشه ایرانشهری» از مهم‌ترین محور‌های این همایش هستند. این همایش چهارشنبه، 15 اردیبهشت 95 از ساعت 9 صبح تا 14 بعد از ظهر با مشارکت جمعی از نهاد‌های مرتبط با صنعت ساختمان برگزار خواهد شد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه