1395/02/12

انتقاد شورا از شورا

انتقاد شورا از شورا

دویست و پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در حالی برگزار شد که برخلاف روال هر هفته، این بار اعضای شورا ساعت 11 جلسه را به مناسبت 9 اردیبهشت، روز شوراها و به‌منظور تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی(ره) به اتمام رساندند. در این جلسه محمد حقانی، رئیس کمیسیون محیط‌زیست شورا در نطق پیش از دستور انتقادات شدیداللحنی را علیه شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد. عنوان کردن مسائلی همچون وارونه جلوه دادن حقایق در شورا و همچنین تسهیلگری تخلفات شهرسازی و تخریب‌ هویت و سیمای تهران در کمیسیون ماده 5 از طرف این عضو شورا مطرح شد. همچنين اعضاي شوراي شهر دو موضوع «افزايش بهاي خدمات جمع‌آوري و دفع پسماندهاي ويژه بيمارستاني صنعتي و كشاورزي» و «ساماندهي مؤسسات اتومبیل كرايه» را موردبررسی قرار دادند...ادامه این گزارش را می‌توانید در دویست و پنجاه و یکمین شماره هفته‌نامه پیام ساختمان مطالعه کنید.هفته‌نامه پیام‌ساختمان هر شنبه، در روزنامه‌فروشی‌های سراسر کشور

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه