هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > بازار مسکن > خرید و فروش و اجاره 1395/02/11

دو راه جدید خانه‌دار شدن


دو راه جدید خانه‌دار شدن

به گزارش پیام ساختمان، پیشی گرفتن طرح «فروش اقساطی مسکن» از طرح «لیزینگ مسکن» و ارائه طرحی جدید از کانون شرکت‌های لیزینگ کشور به نام «لیزینگ عملیاتی مسکن» ما را بر آن داشت تا با مهدی صابری، مدیر مالی و اداری کانون شرکت‌های لیزینگ ایران و سلمان خادم‌المله، کارشناس اقتصاد مسکن گفتگویی انجام دهیم که مشروح آن را می‌توانید در دویست و پنجاه و یکمین شماره نشریه پیام ساختمان مطالعه کنید...نشریه پیام‌ساختمان را هر شنبه از روزنامه‌فروشی‌های سراسر کشور بخواهید.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه